Intelligenta dokumentprocesser

Intelligenta dokumentprocesser är nästa generations lösning för att automatiskt extrahera data från dokument. Sands system består av flera olika AI-teknologier som Computer Vision, Optical Character Recognition, Natural Language Processing och Machine learning. Tillsammans skapar de en kraftfull lösning som till skillnad från tidigare mallbaserade tolkningssystem kan hantera mycket mer komplexa dokument och till en mycket lägre kostnad.

Dokument
Lösningen kan hantera alla typer av dokument såsom PDF, bilder, textfiler, elektronisk text från hemsidor, handskrivna dokument, e-fakturor m.m.

Inhämtning
Dokumenten kan hämtas på flera olika sätt, genom en robot (RPA), mailas över, schemalagda filöverföringar, eller  automatiskt koppling via API.

Klassificering
Om flera olika typer av dokument skickas är första steget att klassificera dokumenttypen. Olika dokument kan få olika processer, vissa ska kanske bara arkiveras, andra bearbetas manuellt, andra maskinellt.

Extraktion
AI-tolken förstår dokumentet som en människa, så kallad konceptuell förståelse, och extraherar ut den information som önskas. I detta steg ser man också till att den data som tas ut är i rätt format.

Validering
Här säkerställs att datan är korrekt genom skräddarsydda  valideringslager, och/eller genom manuell kontroll.

Export
Den extraherade datan är nu strukturerad och redo för att exporteras till affärssystem eller annan användning. Exporten kan ske via API, till fil  eller integration direkt in i önskat system.

Berikning
Ett tillval är om man vill berika datan med data från andra datakällor. Ett berikningslager skulle t.ex. vara order-matchning vid inköp, omräkning för inköp till CO2-utsläpp m.m.

Boka demo