Användningsområden

Det finns flera användningsområden där intelligenta dokumentprocesser kan hjälpa er att effektivisera verksamheten.
Var ser ni störst behov idag?
Datainsamling

Det finns många typer av dokumentflöden som innehåller relevant affärsinformation. Det kan vara detaljerat innehåll i fakturor, kvartalsrapporter, med mera. Men eftersom informationen är låst i dokumentet krävs det ofta alldeles för mycket manuellt arbete för att hitta det man söker eller göra en analys av underlaget. Med Sand tolkningssystem får ni automatiskt ut all önskad information från dokument på ett strukturerat sätt.

Datainmatning

Att manuellt digitalisera och föra in olika slags dokument i affärssystem eller databaser tar lång tid. Det kan exempelvis handla om kundavtal, ordersedlar, packlistor och liknande. Genom att använda en intelligent dokumenttolk sparar ni mängder av tid och resurser.

Datastrukturering

Många företag har mängder av dokument där innehållet är ostrukturerad. Att strukturera den är förutsättning för att kunna använda data på ett effektivt sätt och driva digital transformation.